Plattformsbyte Open Universe

Avisering om driftstörning

Under vecka 45 kommer anslutna fastigheter att flyttas över till GlobalConnects plattform. Information har delats ut till alla berörda lägenheter, men klicka på länken nedan om du vill läsa mer:

Plattformsbyte i Hammaröbostäder

Om alla bidrar får vi effekt!

Vår energianvändning har skjutit i höjden och håller inte för framtiden. Stigande kostnader för el och energi är på allas läppar just nu - men det finns saker som vi kan göra för att få ned energikonsumtionen. Med små enkla medel kan vi sänka vår energianvändning och göra stor skillnad.

Här hittar ni enkla energispartips och 15 korta filmer som handlar om energismarta val. Tips som skapar en hållbar värld!

Konkreta energispartips: Energispartips - Allmännyttans energisparkampanj (allmannyttan.se)

Filmer om energin: Filmer om energin - Allmännyttans energisparkampanj (allmannyttan.se)