Ordningsregler

På Hammaröbostäder är vi ytterst måna om att skapa de bästa förutsättningarna för att du och dina grannar ska trivas, därför ber vi dig läsa igenom och följa våra enkla regler. På så sätt skapar vi tillsammans ett boende som är trivsamt för alla.

Störningar

På Hammaröbostäder är vi ytterst måna om att skapa de bästa förutsättningarna
för att du och dina grannar ska trivas, därför ber vi dig läsa igenom och följa våra enkla
regler. På så sätt skapar vi tillsammans ett boende som är trivsamt för alla.

Husdjur

Vid rastning av hundar ska hundlort tas om hand och slängas i papperskorg. Påsar kan hämtas i kommun-kontorets entré. Rastning av hundar utan koppel är inte tillåtet inom bostadsområdet.

Kattägare måste se till att lösgående katter inte går in hos andra boende eller gör sina behov på lekplatser eller i sandlådor. Anordningar för in- och utsläpp av katter till den egna lägenheten får inte ske utan fastighetsägarens skriftliga godkännande.

Husdjur måste skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Det är inte tillåtet med djuruppfödning i lägenheten. Kostnader för ev sanering, återställande eller hälsovårdsinspektion debiteras husdjurets ägare.

Rökning

Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, källargångar etc. Kostnader för sanering av rökskadad/rökpåverkad lägenhet debiteras hyresgäst vid avflyttning. Vid rökning på balkong måste hänsyn tas till intillboende. Fimpar slängs självklart inte
på backen!

Mattskakning/piskning

Skakning eller piskning av mattor får ej ske från balkong utan ska ske vid anvisade piskplatser. Dock får vädring av mattor och sängkläder ske från balkongen om inte grannarna störs.

Paraboler och markiser

För att sätta upp egna paraboler, antenner eller markiser på fasad och för att sätta staket runt sin uteplats krävs Hammaröbostäders skriftliga tillstånd.

Grillning

Grillning tillåts enbart vid lägenhet i markplan med egen uteplats, ej på eller under balkong.

Ljuslyktor och marschaller

Levande ljus, lyktor och marschaller är inte tillåtet att ställa på verandor och trappor av trä.

Studsmattor eller pooler

På grund av olycksrisker och ansvarsförhållande kan vi inte tillåta studsmattor och plastpooler med diameter större än 2 meter på våra områden

Matning av fåglar

Matning av fåglar får inte ske genom att brödsmulor eller fågelmat läggs på fönsterbleck eller kastas ut på marken utanför fönstren, utan ska ske i för ändamålet avsedda fågelbord eller nät. Risken är annars stor att maten drar till sig möss, råttor och andra skadedjur.

Sophantering

Hammaröbostäder tillhandahåller kärl för sortering av sopor i form av hushållssopor, returpapper, förpackningar, plast, plåt och glas i samtliga områden, alternativt hänvisar till närliggande extern miljöstation.

Övriga grovsopor såsom kartonger, möbler, el artiklar mm får du själv transportera till kommunens tipp eller insamling. Kostnad för eventuell borttransport av grov-sopor kommer att debiteras ansvarig hyresgäst.

Förvaring i trapphus och källaringång

Det är inte tillåtet att ha cyklar, moped och mc, pulkor, leksaker, egna möbler, skor eller kläder stående i trapp-huset eller andra allmänna utrymmen. Undantaget är handikapphjälpmedel och barnvagnar, under förutsätt-ning att utrymningsväg ej blockeras.