Ett inriktningsbeslut har tagits rörande bostadsområdet Rölon

Boende

En lång process

Nästa steg i processen är att ärendet lyfts till kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Här kan ni läsa den information som gått ut till berörda hyresgäster (klicka på länken nedan)

Informationsbrev Rölon

Om alla bidrar får vi effekt!

Vår energianvändning har skjutit i höjden och håller inte för framtiden. Stigande kostnader för el och energi är på allas läppar just nu - men det finns saker som vi kan göra för att få ned energikonsumtionen. Med små enkla medel kan vi sänka vår energianvändning och göra stor skillnad.

Här hittar ni enkla energispartips och 15 korta filmer som handlar om energismarta val. Tips som skapar en hållbar värld!

Konkreta energispartips: Energispartips - Allmännyttans energisparkampanj (allmannyttan.se)

Filmer om energin: Filmer om energin - Allmännyttans energisparkampanj (allmannyttan.se)