Kommunfullmäktige har tagit beslut

Kommunfullmäktige den 18 dec

Igår beslutade kommunfullmäktige att Hammaröbostäder ska arbeta vidare med ambitionen att bevara de hus med puts- och tegelfasad (5st)på Rölon och att de hus med träfasad (5st) ska rivas.

Det är en process som tar lång tid och Hammaröbostäder kommer att bjuda in berörda hyresgäster till ett möte i början av 2024.

Om alla bidrar får vi effekt!

Vår energianvändning har skjutit i höjden och håller inte för framtiden. Stigande kostnader för el och energi är på allas läppar just nu - men det finns saker som vi kan göra för att få ned energikonsumtionen. Med små enkla medel kan vi sänka vår energianvändning och göra stor skillnad.

Här hittar ni enkla energispartips och 15 korta filmer som handlar om energismarta val. Tips som skapar en hållbar värld!

Konkreta energispartips: Energispartips - Allmännyttans energisparkampanj (allmannyttan.se)

Filmer om energin: Filmer om energin - Allmännyttans energisparkampanj (allmannyttan.se)