2023 års hyra är färdigförhandlad

2023 ÅRS HYROR

Efter förhandling har Hyresgästföreningen och Hammaröbostäder kommit överens om en hyreshöjning från 2023-02-01 på 4,5%.

Höjningen kommer att finnas med på aviseringen för februarimånad
och framåt.
Hyresavi skickas ut i vecka 2 och 3.

Hyreshöjningen omfattar alla lägenheter,
p-platser/ garage och ej indexerade lokaler och förråd,
dock inte fastigheterna på Rögrindsvägen 1 & 3.

Bostäder på Hamnvägen 6 & 7 har s.k presumtionshyra som används vid nyproduktion. Dessa höjs med 2,25% vid samma datum som ovan.

Om alla bidrar får vi effekt!

Vår energianvändning har skjutit i höjden och håller inte för framtiden. Stigande kostnader för el och energi är på allas läppar just nu - men det finns saker som vi kan göra för att få ned energikonsumtionen. Med små enkla medel kan vi sänka vår energianvändning och göra stor skillnad.

Här hittar ni enkla energispartips och 15 korta filmer som handlar om energismarta val. Tips som skapar en hållbar värld!

Konkreta energispartips: Energispartips - Allmännyttans energisparkampanj (allmannyttan.se)

Filmer om energin: Filmer om energin - Allmännyttans energisparkampanj (allmannyttan.se)