Faktureringsadress

Till ansvarig för kundreskontra/faktureringsansvarig
Viktig information till dig som leverantör för

556470-4426 AB Hammaröbostäder
Fakturaadress är enligt nedan:

Som ett led i vår effektivisering och miljöarbete vill vi att samtliga fakturor skickas i någon form av elektroniskt format. Det betyder att vi inte tar emot pappersfakturor för hantering framöver.

 

E-faktura Van-operatör: Scancloud AB (Addett)                                                                                           

För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt följande information. Vår elektroniska identifierare (Organisationsnummer) för e-fakturor är:                                   5564704426
Om ert affärssystem kräver en e-adress med 13 siffror, använd istället:                  7365564704423

 

E-faktura via Peppol
                                                                                                                                       

För Er som skickar elektroniska fakturor via den europeiska standarden PEPPOL skall följande PEPPOL ID användas:                                                      0007:5564704426

PDF-faktura                                                                                                                 

Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan.
En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

PDF-fakturor skickas till:                                                                   hammaro.bostader@pdf.scancloud.se

 

OBS: Endast fakturor skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt till vårt kontor. Fakturor som skickas till kontorsadressen kan komma att återsändas.

REFERENS: Kontrollera med beställaren vilken referens samt övriga uppgifter som ska anges på fakturan.

Hur kommer jag igång?
Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående elektroniskt alternativ så kontaktar ni vår avtalspartner Scancloud AB via e-post till
edi-relations@scancloud.se. Tekniska frågor ställes till Scancloud Support på
e-post edisupport@scancloud.se