Faktureringsadress

Till ansvarig för kundreskontra/faktureringsansvarig
Viktig information till dig som leverantör för

556470-4426 AB Hammaröbostäder
Fakturaadress är enligt nedan:
PDF-faktura

• Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från ert affärssystem (eller via separat PDF-skrivare) kan skriva
ut era fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS!
Skannade PDF:er accepteras ej.

• PDF-fakturor skickas till: hammaro.bostader@pdf.scancloud.se

• Ange även adressen nedan på fakturorna.
Pappersfaktura

• Tillsvidare tar vi även emot pappersfakturor. Om ni inte från ert affärssystem kan skriva ut era
fakturor som PDF, skickar ni fortsättningsvis pappersfakturorna till adressen enligt nedan.

 

AB Hammaröbostäder
FE5714-4426 Scancloud
831 90 Östersund

 

OBS: Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt till postadressen. Fakturor skickade till vår tidigare fakturaadress kan komma att återsändas.

Vid frågor om PDF-faktura eller pappersfaktura kontaktar ni fakturagruppen hos vår skanningspartner,
Scancloud AB, 08-554 221 49 eller edi-relations@scancloud.se.

Med vänlig hälsning
Annie Wirba